Page 1 of 1

Vytvorenie novej Skupiny "Člen R.C.C."

Posted: Thu Jan 19, 2012 7:53 pm
by Majmajko
Bola vytvorená nová skupina na fóre "Člen R.C.C."
Postupne budú do nej zaraďovaný tý, čo sú platnými členmi Renault Classic Clubu -> majú zaplatený členský poplatok na príslušný kalendárny rok.